Māksliniece-dizainere
Categories
LV

Post1


No 6.10.- 05.11/2023
Strasbūras A.Malro bibliotēkā notiks
Latvijas mākslinieku Ināras Liepas un Ulda Liepas
izstādes ”Laika spēles” un Imanta Ziedoņa krāsaino pasaku telpisko ilustrāciju ekspozīcijas prezentācija.
Izstādes notiek Latvijas Eiropas prezidentūras Kultūras programmas ietvaros.

Dzejnieka, publicista un visplašākajā nozīmē CILVĒKA- Imanta Ziedoņa  (1933- 2013) vārds un talants turpina piesaistīt arvien plašāku starptautiskās sabiedrības interesi, pulcējot viņa daiļrades cienītāju un pētnieku uzmanību Latvijā un pasaulē. Viņš ir viens no vislabāk pazīstamajiem latviešu dzejniekiem pasaulē.

Latvijas mākslinieces Ināras Liepas un  izstāžu līdzautora Ulda Liepas veidotā izstāde “Laika spēles” un Ziedoņa krāsaino pasaku telpisko ilustrāciju ekspozīcija ir viena mazliet citāda epizode šajā “ģeogrāfijas  paplašināšanas” lokā, kurā autori piedāvā savus stāstus.

Inārai un Uldim Imanta Ziedoņa ceļš Latvijas kultūrainā, dzīvē un vēsturē saistās ar eksperimentu, atvērtību jaunām vēsmām un neizsīkstošiem radošiem meklējumiem – arvien būt ceļā, kustībā– kā to mīlēja pats  dzejnieks. Deviņdesmitajos gados  sadarbība ar Imantu Ziedoni, kā Latvijas Kultūras fonda vadītāju māksliniekiem  deva iespēju realizēt daudzus mākslas projektus, tai skaitā arī bērnu auditorijai.

Izstāde tapusi lielā mērā iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa daiļrades,  taču autori saglabā savu rokrakstu, kā arī  attieksmi pret šobrīd pasaulē notiekošo.

Ziedoņa dzīvē paralēli ir pastāvējis eksperiments un ikdiena, slavas spožums, radošs spēks un vienkārša, ikdienišķa cilvēcība.

Izjusti un spēcīgi viņš izmantojis valodas izteiksmību, metaforās domājot par lielajām sakarībām cilvēces un tautas likteņos vēstures gaitā, par iespēju mākslai ietekmēt vērtību izpratni sabiedrībā. Savos darbos dzejnieks apvieno 20.gs. modernisma tradīcijas, tīrās mākslas augstos principus ar laikmetīgo sociāli aktīvā mākslinieka pozīciju. Viņš mācējis rūpīgi rādīt latviskās kultūras vērtības, modināt pret tām cieņu un lepnumu. Ziedoņa rīcība bija principiāla nostādne – stiprināt latvisko identitāti un garu. Dzejnieka dzīves pieredze savā bagātībā un daudzveidībā ir unikāla, ar viņa garam un darbam piemītošo pasaules elpu. Imanta Ziedoņa personība ir tā, kas noteikusi ļoti daudzu lietu loģiku, secību un gaitu.

M.art.Gundega Cēbere

Leave a Reply